Metody badawcze na świecie

2010-09-09

 

Metody badawcze na świecie

 

Badania ilościowe stanowiły w 2009 roku w ujęciu globalnym 80% wszystkich przeprowadzanych badań, natomiast jakościowe 13% (pozostałe 7% to desk research i badania wtórne). W Polsce udział badań ilościowych wyniósł 78%, a jakościowych aż 20%.

 

Globalnie do najczęściej stosowanych metod badań ilościowych należały wywiady on-line (22%). Na kolejnych miejscach znalazły się wywiady telefoniczne (17%) oraz face-to-face (13%).

 

Trendy panujące na Polskim rynku różniły się od nurtów obserwowanych na świecie. W ubiegłym roku spośród badań ilościowych firmy badawcze przeznaczyły najwięcej środków na wywiady osobiste face-to-face – 43%. Natomiast badania telefoniczne stanowiły 12% wydatków, a wywiady on-line zaledwie 2%.

 

Polska nie odbiega znacznie od najbliżej zlokalizowanych państw z Europy Środkowo-Wschodniej (Czech, Słowacji, Ukrainy i Rosji). Zainteresowanie wymienionymi metodami badawczymi jest podobne wśród agencji funkcjonujących na rynkach naszych sąsiadów.

 

Źródło: Global Market Research 2010

ESOMAR Industry Report

 

 

 

Zobacz także:

Know-how

Bariery wzrostu badań telefonicznych

Wywiad telefoniczny to jedna z najczęściej stosowanych metod zbierania danych.

Co to jest ESOMAR

Misją ESOMAR jest umożliwienie prowadzenia lepszych badań rynku, konsumentów i społeczności.

Czy próba 1000 jest lepsza niż 100?

Czy przy wyborze wielkości próby występują jakieś prawidłowości, którymi należy się kierować?

Jak to zmierzyć czyli dwa słowa o skalowaniu danych

Najbardziej popularna jest skala 5-stopniowa, dająca oceny bliskie systemowi ocen szkolnych, a przez to zrozumiała i niejako naturalna zarówno dla respondentów jak i dla odbiorców badań.

Nie bójmy się triad w badaniach

O ile przyzwyczailiśmy się do wywiadów indywidualnych i wywiadów w parach (diad), o tyle triady są wciąż rzadko wybieraną alternatywą.

Specyfikacja badań jakościowych

Każda firma potrzebuje informacji o rynku i konsumentach, by podejmować lepsze decyzje marketingowe. Ta prawda nie mówi jednak,  jaka metodologia zebrania informacji będzie najbardziej odpowiednia.