Spadek ludności w dużych miastach

2010-07-03

 

Spadek ludności w dużych miastach

 

W ciągu ostatnich 5 lat (2009 – 2005) ludność 10 największych miast zmniejszyła się o 56,364 mieszkańców, podczas gdy cała populacja Polaków zmalała o 10,274 osoby. W wartościach procentowych oznacza to, że w dużych miastach nastąpił spadek ludności o 1,0%.

 

Jedynym dużym miastem, które nie doświadczyło spadku liczby ludności była Warszawa, której populacja wzrosła o 17tys. mieszkańców. Najbardziej zmniejszyła się natomiast liczba mieszkańców Łodzi (o 25 tys.),oraz Poznania (o 14 tys.).

 


 

Zobacz także:

Know-how

Bariery wzrostu badań telefonicznych

Wywiad telefoniczny to jedna z najczęściej stosowanych metod zbierania danych.

Co to jest ESOMAR

Misją ESOMAR jest umożliwienie prowadzenia lepszych badań rynku, konsumentów i społeczności.

Czy próba 1000 jest lepsza niż 100?

Czy przy wyborze wielkości próby występują jakieś prawidłowości, którymi należy się kierować?

Jak to zmierzyć czyli dwa słowa o skalowaniu danych

Najbardziej popularna jest skala 5-stopniowa, dająca oceny bliskie systemowi ocen szkolnych, a przez to zrozumiała i niejako naturalna zarówno dla respondentów jak i dla odbiorców badań.

Nie bójmy się triad w badaniach

O ile przyzwyczailiśmy się do wywiadów indywidualnych i wywiadów w parach (diad), o tyle triady są wciąż rzadko wybieraną alternatywą.

Specyfikacja badań jakościowych

Każda firma potrzebuje informacji o rynku i konsumentach, by podejmować lepsze decyzje marketingowe. Ta prawda nie mówi jednak,  jaka metodologia zebrania informacji będzie najbardziej odpowiednia.