Spadek na rynku badań

2010-09-02

 

Spadek na rynku badań

 

Obroty całego rynku badań na świecie wyniosły w 2009 roku 28.945 milionów dolarów. Na Europę przypadło 46% tej kwoty.

 

W 2009 roku globalny rynek badań odnotował, po raz pierwszy od pierwszego pomiaru wykonanego przez ESOMAR w 1988 roku, realny spadek w wysokości -4,6% (po uwzględnieniu inflacji). Bardzo wysokie spowolnienie miało miejsce na rynku europejskim i wyniosło -5,9%.

 

Obroty generowane przez państwa EU15 („starej Unii”) stanowiły w 2009 roku 90% całego rynku europejskiego, zaś nowych państw członkowskich zaledwie 4%. Realna stopa wzrostu grupy EU15 wyniosła -5,6% (-16% wyrażona w USD), a nowych państw członkowskich -8,1% (-23% wyrażona w USD).

 

Na europejskim rynku badań najbardziej znaczący gracze to Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Państwa te wygenerowały aż 66% obrotów rynku badań w Europie. Polska uplasowała się na 11 miejscu z obrotami w wysokości 191 mln dolarów, uzyskując najwyższą pozycję wśród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Największe spadki obrotów dotknęły Litwę, Łotwę i Estonię, a spośród państw EU15 Włochy, Hiszpanię, Finlandię i Irlandię.

 

Źródło: Global Market Research 2010

ESOMAR Industry Report

 

 

Zobacz także:

Know-how

Bariery wzrostu badań telefonicznych

Wywiad telefoniczny to jedna z najczęściej stosowanych metod zbierania danych.

Co to jest ESOMAR

Misją ESOMAR jest umożliwienie prowadzenia lepszych badań rynku, konsumentów i społeczności.

Czy próba 1000 jest lepsza niż 100?

Czy przy wyborze wielkości próby występują jakieś prawidłowości, którymi należy się kierować?

Jak to zmierzyć czyli dwa słowa o skalowaniu danych

Najbardziej popularna jest skala 5-stopniowa, dająca oceny bliskie systemowi ocen szkolnych, a przez to zrozumiała i niejako naturalna zarówno dla respondentów jak i dla odbiorców badań.

Nie bójmy się triad w badaniach

O ile przyzwyczailiśmy się do wywiadów indywidualnych i wywiadów w parach (diad), o tyle triady są wciąż rzadko wybieraną alternatywą.

Specyfikacja badań jakościowych

Każda firma potrzebuje informacji o rynku i konsumentach, by podejmować lepsze decyzje marketingowe. Ta prawda nie mówi jednak,  jaka metodologia zebrania informacji będzie najbardziej odpowiednia.