Wyże i niże nie tylko w pogodzie

2010-01-15


Wyże i niże nie tylko w pogodzie

 

Według publikowanych co jakiś czas prognoz Polskę czeka gwałtowne załamanie liczby ludności i starzenie się społeczeństwa. Czy rzeczywiście w naszym społeczeństwie zachodzą zjawiska, które swoją dynamiką dotkną wielu dziedzin życia i wymuszą działania dostosowawcze, również w sferze marketingu?

 

Na przygotowanym przez nas wykresie pokazującym strukturę ludności Polski wg roku urodzenia widać wyraźnie jak głębokie są skutki załamania przyrostu ludności w latach 1982-2002.

 


 

 

Zjawisko to trwało 20 lat – dwukrotnie dłużej niż spadek liczby urodzin (czyli tak zwany niż demograficzny) zapoczątkowany pod koniec lat 50-tych.

 

W liczbach bezwzględnych różnice są olbrzymie – na przykład w ciągu najbliższego ćwierćwiecza liczba 25-latków spadnie o połowę, z obecnych blisko 700 tysięcy do około 350 tysięcy. Zdaniem specjalistów obserwowane od kilku lat odwrócenie trendu ma charakter przejściowy i nie spowoduje zatrzymania tendencji do starzenia się naszej populacji.

 

Zobacz także:

Know-how

Bariery wzrostu badań telefonicznych

Wywiad telefoniczny to jedna z najczęściej stosowanych metod zbierania danych.

Co to jest ESOMAR

Misją ESOMAR jest umożliwienie prowadzenia lepszych badań rynku, konsumentów i społeczności.

Czy próba 1000 jest lepsza niż 100?

Czy przy wyborze wielkości próby występują jakieś prawidłowości, którymi należy się kierować?

Jak to zmierzyć czyli dwa słowa o skalowaniu danych

Najbardziej popularna jest skala 5-stopniowa, dająca oceny bliskie systemowi ocen szkolnych, a przez to zrozumiała i niejako naturalna zarówno dla respondentów jak i dla odbiorców badań.

Nie bójmy się triad w badaniach

O ile przyzwyczailiśmy się do wywiadów indywidualnych i wywiadów w parach (diad), o tyle triady są wciąż rzadko wybieraną alternatywą.

Specyfikacja badań jakościowych

Każda firma potrzebuje informacji o rynku i konsumentach, by podejmować lepsze decyzje marketingowe. Ta prawda nie mówi jednak,  jaka metodologia zebrania informacji będzie najbardziej odpowiednia.