Indeksy siły nabywczej Polaków

2015-09-01

W 2015 roku Market Side opracowało indeksy siły nabywczej dla polskich gmin. Opracowanie obejmuje 3.087 gmin i miast oraz 51 dzielnic w 5 największych miastach Polski.

 

Dane o dochodach analizowano metodą strumieniową, zliczając średnio-miesięczny napływ pieniędzy do portfeli mieszkańców gminy, z uwzględnieniem płatności netto z głównych obszarów, takich jak wynagrodzenia, dochody z działalności gospodarczej, świadczenia społeczne czy dochody rolników.

 

Obliczony przez nas przeciętny, miesięczny dochód do dyspozycji wyniósł 1.805 zł. na mieszkańca.

 

Najwyższe indeksy siły nabywczej (>200) osiągnęły satelickie miejscowości wokół Warszawy oraz sama Warszawa, a z innych rejonów - gminy Sopot, Tarnowo Podgórne czy Osiecko. Rozpiętość indeksu siły nabywczej wyniosła 291 punktów, od indeksu 34 dla niewielkiej gminy Przytuły w powiecie łomżyńskim, po 325 dla Podkowy Leśnej

 

Wydatki spożywcze obliczono m.in. na podstawie danych z prowadzonych prez nas badań konsumenckich oraz skalibrowanych danych GUS, z zastosowaniem modelowania ekonometrycznego. Obliczone przez nas średnie miesięczne wydatki spożywcze to 419 zł. na mieszkańca. W najuboższych gminach jest to niespełna 240 złotych na mieszkańca, w najbogatszych przeszło 2-krotnie więcej.

Zobacz także:

Know-how

Bariery wzrostu badań telefonicznych

Wywiad telefoniczny to jedna z najczęściej stosowanych metod zbierania danych.

Co to jest ESOMAR

Misją ESOMAR jest umożliwienie prowadzenia lepszych badań rynku, konsumentów i społeczności.

Czy próba 1000 jest lepsza niż 100?

Czy przy wyborze wielkości próby występują jakieś prawidłowości, którymi należy się kierować?

Jak to zmierzyć czyli dwa słowa o skalowaniu danych

Najbardziej popularna jest skala 5-stopniowa, dająca oceny bliskie systemowi ocen szkolnych, a przez to zrozumiała i niejako naturalna zarówno dla respondentów jak i dla odbiorców badań.

Nie bójmy się triad w badaniach

O ile przyzwyczailiśmy się do wywiadów indywidualnych i wywiadów w parach (diad), o tyle triady są wciąż rzadko wybieraną alternatywą.

Specyfikacja badań jakościowych

Każda firma potrzebuje informacji o rynku i konsumentach, by podejmować lepsze decyzje marketingowe. Ta prawda nie mówi jednak,  jaka metodologia zebrania informacji będzie najbardziej odpowiednia.