Market i Drogeria Roku 2013

2013-04-17
Market i Drogeria Roku 2013

Prezes Market Side Maciej Bartmiński, miał przyjemność wygłosić prelekcję na konferencji Market i Drogeria Roku, zorganizowanej 17.04.2013 w hotelu Novotel w Warszawie przez Wiadomości Handlowe. Jego wystąpienie, poświęcone wzrostowi sieci dyskontowych w Polsce, spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.Market Side prognozuje, że do 2015 roku w Polsce będzie działać 4.000 sklepów dyskontowych, a na jeden sklep dyskontowy przypadnie już tylko 9 tys. mieszkańców (dla porównania, w Niemczech 5 tys.). Na otwarcie gali bardzo ciekawy wykład na temat trendów w gospodarce wygłosił prof. Grzegorz Kołodko. W konferencji wzięło udział ponad 400 przedstawicieli sieci handlowych i ich usługodawców.

Zobacz także:

Know-how

Bariery wzrostu badań telefonicznych

Wywiad telefoniczny to jedna z najczęściej stosowanych metod zbierania danych.

Co to jest ESOMAR

Misją ESOMAR jest umożliwienie prowadzenia lepszych badań rynku, konsumentów i społeczności.

Czy próba 1000 jest lepsza niż 100?

Czy przy wyborze wielkości próby występują jakieś prawidłowości, którymi należy się kierować?

Jak to zmierzyć czyli dwa słowa o skalowaniu danych

Najbardziej popularna jest skala 5-stopniowa, dająca oceny bliskie systemowi ocen szkolnych, a przez to zrozumiała i niejako naturalna zarówno dla respondentów jak i dla odbiorców badań.

Nie bójmy się triad w badaniach

O ile przyzwyczailiśmy się do wywiadów indywidualnych i wywiadów w parach (diad), o tyle triady są wciąż rzadko wybieraną alternatywą.

Specyfikacja badań jakościowych

Każda firma potrzebuje informacji o rynku i konsumentach, by podejmować lepsze decyzje marketingowe. Ta prawda nie mówi jednak,  jaka metodologia zebrania informacji będzie najbardziej odpowiednia.