Ocena sytuacji materialnej Polaków, marzec 2012

2012-04-12

Kilka pytań dotyczących oceny sytuacji materialnej i ograniczania wydatków, jakie zadaliśmy tysiącu dorosłych Polaków w naszym ogólnopolskim Omnibusie CATI w marcu 2012 roku, pokazało zaskakujący obraz.

 

Okazuje się, że w zdecydowanej większości oceniamy sytuację materialną naszych rodzin jako przeciętną, jedynie co 8 Polak uznał że jest ona raczej lub bardzo zła. Porównując te dane z 2010 rokiem (dla dużych miast) zaobserwowaliśmy znaczący spadek liczby osób oceniających swoją sytuację materialną jako dobrą. Ponad 1/5 z nich przesunęła swoje oceny na przeciętne, natomiast nie wzrosła liczba osób w złej sytuacji materialnej. Patrząc na mnożące się w mediach i w otaczającym nas życiu symptomy spowolnienia gospodarczego, jest to wynik dość niezwykły, świadczący o dużej pogodzie ducha i spokoju Polaków, mimo trudnych czasów.

 

Jednak z drugiej strony, blisko 40% Polaków podjęło w ostatnich 12 miesiącach działania w celu ograniczania wydatków. W grupie tej znalazło się sporo osób w trudnej sytuacji materialnej, co jest niepokojącym sygnałem, świadczącym  o pauperyzacji znaczącej części naszego społeczeństwa.  W zauważalnym stopniu wydatki ograniczyli też dobrze czy przeciętnie sytuowani ludzie,  przy czym przekrój przez wiek czy miejsce zamieszkania pokazuje, że trend ten dotyczy bardzo zróżnicowanych grup społecznych.

 

Najczęściej (blisko 30% badanych) ograniczano wydatki na odzież i obuwie – czyli dobra dość podstawowe. Taka skala zjawiska z pewnością odbiła się na obrotach wielu sieci odzieżowych, wymuszając na popularnych markach zwracanie dużej uwagi na ceny i promocje. Zjawisko takie może także sprzyjać dalszemu rozwojowi przystępnych cenowo sieci odzieżowych i obuwniczych, chociaż ogólnie nienajlepiej rokuje to obrotom centrów handlowych, silnie skoncentrowanych na branży mody.

Badani wskazywali także na dokładniejsze planowanie wydatków i przesunięcie zakupów do tańszych sklepów, czemu sprzyja dynamiczny rozwój sieci dyskontowych.  Ponad 1/5 Polaków ograniczyła wydatki  na rozrywkę i wypoczynek, na media (gaz, prąd, woda) czy na telefon. Bardziej rozważne wydawanie pieniędzy skłania do  większego zainteresowania promocjami.

 

Stosunkowo niewiele osób wskazało natomiast na oszczędności na lekach i zdrowiu – póki jeszcze możemy, wydatków na tak ważne sprawy staramy się nie ograniczać.

 

Chociaż prezentowane wyniki nie napawają optymizmem, materialna samoocena Polaków nie wypada źle. Być może wielu z nas pamięta nie tak przecież odległe, znacznie cięższe czasy i mimo rosnących aspiracji potrafimy zaadoptować się do obecnych, miejmy nadzieję przejściowych trudności.

Zobacz także:

Know-how

Bariery wzrostu badań telefonicznych

Wywiad telefoniczny to jedna z najczęściej stosowanych metod zbierania danych.

Co to jest ESOMAR

Misją ESOMAR jest umożliwienie prowadzenia lepszych badań rynku, konsumentów i społeczności.

Czy próba 1000 jest lepsza niż 100?

Czy przy wyborze wielkości próby występują jakieś prawidłowości, którymi należy się kierować?

Jak to zmierzyć czyli dwa słowa o skalowaniu danych

Najbardziej popularna jest skala 5-stopniowa, dająca oceny bliskie systemowi ocen szkolnych, a przez to zrozumiała i niejako naturalna zarówno dla respondentów jak i dla odbiorców badań.

Nie bójmy się triad w badaniach

O ile przyzwyczailiśmy się do wywiadów indywidualnych i wywiadów w parach (diad), o tyle triady są wciąż rzadko wybieraną alternatywą.

Specyfikacja badań jakościowych

Każda firma potrzebuje informacji o rynku i konsumentach, by podejmować lepsze decyzje marketingowe. Ta prawda nie mówi jednak,  jaka metodologia zebrania informacji będzie najbardziej odpowiednia.