Rynek centrów handlowych w 2012 roku

2011-12-01

Firma Market Side wzięła udział w Shopping Center Breakfast Briefing, podsumowaniu roku 2011 w branży centrów handlowych organizowanym przez Brog Media, połączonym z eleganckim i smacznym śniadaniem w hotelu Hilton w Warszawie.

 

Z ciekawych wypowiedzi odnotowaliśmy dwie nieco rozbieżne prognozy oferty nowej powierzchni centrów handlowych w 2012 roku, jedna na poziomie ponad 500 tys. m.kw, druga szacująca że tylko około 1/3 tego metrażu zostanie faktycznie oddane do końca przyszłego roku, co oznaczałoby znaczny spadek w porównaniu do lat ubiegłych. Aktualnie z 192 m.kw. na 1,000 mieszkańców Polska powoli zbliża się do średniej europejskiej (240 m.kw.)

 

Pojawiło się też przypuszczenie, że w 2012 roku możemy być świadkiem pierwszego "zniknięcia" jakiegoś centrum handlowego z handlowej mapy Polski. Choć nie padła żadna nazwa, osoby zorientowane w branży wiedzą, że jest kilka obiektów, których właściciele rozważają całkowitą zmianę profilu działalności.

 

W niezwykle interesującej wypowiedzi Pan Sven Kain z BRE Banku Hipotecznego zwrócił uwagę na konieczność wdrożenia dyrektyw unijnych. W perspektywie zaledwie kilku lat wymuszą one na bankach dostosowanie aktywów długoterminowych do długoterminowych pasywów. Oznacza to, że bank udzielając kredytu na 20-30 lat powinien mieć po stronie pasywów instrumenty o podobnym okresie zapadalności, podczas gdy dzisiaj najwięcej lokat zamyka się perspektywą 6-miesięczną. Chociaż intencją zmian prawnych jest poprawa bezpieczeństwa, takie regulacje wpłyną na ograniczenie akcji kredytowej.

 

Ciekawy był także wątek potencjalnego przechodzenia w rozliczeniach czynszowych na złotówki. W dyskusji padła informacja, że umowy denominowane w złotych negocjuje już Tesco. Póki co jednak ryzyku kursowe - i związane z nim koszta - ponoszą najemcy.

 

 

Zobacz także:

Know-how

Bariery wzrostu badań telefonicznych

Wywiad telefoniczny to jedna z najczęściej stosowanych metod zbierania danych.

Co to jest ESOMAR

Misją ESOMAR jest umożliwienie prowadzenia lepszych badań rynku, konsumentów i społeczności.

Czy próba 1000 jest lepsza niż 100?

Czy przy wyborze wielkości próby występują jakieś prawidłowości, którymi należy się kierować?

Jak to zmierzyć czyli dwa słowa o skalowaniu danych

Najbardziej popularna jest skala 5-stopniowa, dająca oceny bliskie systemowi ocen szkolnych, a przez to zrozumiała i niejako naturalna zarówno dla respondentów jak i dla odbiorców badań.

Nie bójmy się triad w badaniach

O ile przyzwyczailiśmy się do wywiadów indywidualnych i wywiadów w parach (diad), o tyle triady są wciąż rzadko wybieraną alternatywą.

Specyfikacja badań jakościowych

Każda firma potrzebuje informacji o rynku i konsumentach, by podejmować lepsze decyzje marketingowe. Ta prawda nie mówi jednak,  jaka metodologia zebrania informacji będzie najbardziej odpowiednia.