Sieci spożywcze 2017. Odwiedzalność, ocena, produkty

2018-01-15

W grudniu 2017 opracowaliśmy raport 'Sieci spożywcze 2017. Odwiedzalność, ocena, produkty'.

 

Prezentuje on wyniki badania własnego na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej N=600 dorosłych Polaków.

 

Dla 17 sieci spożywczych, w tym wszystkich dyskontów, pokazujemy przyciąganie ofertą, silne i słabe strony, zadowolenie oraz zmiany w porównaniu do badania z 2012 roku.

 

Raport spotkał sie z ogromnym zainteresowaniem mediów, był omawiany na 1-szej stronie dziennika Rzeczpospolita oraz w wielu portalach internetowych.

Zobacz także:

Know-how

Bariery wzrostu badań telefonicznych

Wywiad telefoniczny to jedna z najczęściej stosowanych metod zbierania danych.

Co to jest ESOMAR

Misją ESOMAR jest umożliwienie prowadzenia lepszych badań rynku, konsumentów i społeczności.

Czy próba 1000 jest lepsza niż 100?

Czy przy wyborze wielkości próby występują jakieś prawidłowości, którymi należy się kierować?

Jak to zmierzyć czyli dwa słowa o skalowaniu danych

Najbardziej popularna jest skala 5-stopniowa, dająca oceny bliskie systemowi ocen szkolnych, a przez to zrozumiała i niejako naturalna zarówno dla respondentów jak i dla odbiorców badań.

Nie bójmy się triad w badaniach

O ile przyzwyczailiśmy się do wywiadów indywidualnych i wywiadów w parach (diad), o tyle triady są wciąż rzadko wybieraną alternatywą.

Specyfikacja badań jakościowych

Każda firma potrzebuje informacji o rynku i konsumentach, by podejmować lepsze decyzje marketingowe. Ta prawda nie mówi jednak,  jaka metodologia zebrania informacji będzie najbardziej odpowiednia.